SuiteCRM

SuiteCRM jest oprogramowaniem CRM do zarządzania relacjami z klientami w przedsiębiorstwie. System został stworzony jako kontynuacja SugarCRM Community Edition i napisany jest w języku programowania PHP. Aktualna wersja została uzupełniona o rozwiązania wykorzystywane na rynku, a liczba instalacji przekroczyła 500 000.

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem SugarCRM w swojej firmie zapraszamy do kontaktu.